Bookmark and ShareYou are here: Homepage >> Events In Cardiff >> Stage, Theatre & Musical >> Y Twr

Y Twr

When: Saturday 20th May 2017 - 7.30pm

Where: Theatr y Sherman, Senghennydd Road, Cardiff, CF24 4YE

"Tyrd. Mi awn ni i fyny, chdi a fi, llaw yn llaw hefo'n gilydd, heb ofn, heb ddifaru."
Music Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru
Gan/By Guto Puw & Gwyneth Glyn
Yn seiliedig ar y ddram gan/Based on the play by Gwenlyn Parry

Creuwyd Y Twr gan Music Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru, ac mae'n archwilio brwydr bywyd, sy'n llawer rhy fyr, o ieuenctid i henaint, o gariad i anobaith, o chwant i ddadrithiad. Dyma opera ddwys a threiddgar gan gwmni opera newydd mwyaf blaenllaw y DU a'r cwmni theatr cenedlaethol iaith Gymraeg, wedi'i selio ar waith un o ddramodwyr pwysicaf Cymru. Personol a byd-eang. Neilltuol a thragwyddol.
Cennir yn y Gymraeg gydag uwch-deitlau Saesneg.

"We'll go up, you and me, together, hand in hand, no fear, no regrets."
Created by Music Theatre Wales and Theatr Genedlaethol Cymru, Y Twr explores life's all too brief struggle, from youth to old age, from love to despair, from desire to disillusionment. An intense and searching opera from the UK's leading new opera company and the Welsh language national theatre company, based on the work of one of Wales' most important playwrights. Particular and timeless.
Sung in Welsh with English surtitles.

Login To Contribute...

Forgotten Login Details?
Register Today

Search This Website

Google