Bookmark and ShareYou are here: Homepage >> Events In Cardiff >> Stage, Theatre & Musical >> Fel Anifail

Fel Anifail

Fel Anifail

When: Thursday 11th October 2018 -> Saturday 20th October 2018

Where: Sherman Theatre, Senghennydd Road, Cathays, Cardiff, CF24 4YE

"OS CYRHAEDDWCH CHI YNO O ‘MLAEN I – OS YDI’R FFASIWN LE YN BOD! - OS YDACH CHI’N DDIGON LWCUS I LANDIO YNO O GWBWL – COFIWCH CHI DDWEUD WRTH FO MA’ NID ARNA’I OEDD Y BAI.”

Mae Defi a Mair wedi treulio’u bywydau yn byw yn yr un ffermdy, ar yr un mynydd. Wrth i’r syniad o adael eu cartref ddod yn anochel mae meddyliau’n troi at straeon o’r blynyddoedd a fu. Am eu ffrindiau sydd wedi’u gadael, eu plant nad ydynt bellach o gwmpas a’r cyfrinachau maent wedi’u cadw. O’r cyfrinachau daw cysgodion o’r gorffennol i beri gofid. Pwy oedd ar fai? Beth yn union ddigwyddodd ar y diwrnod tyngedfennol hwnnw? Bydd y gwir yn dod i’r fei pan ddaw hi’n amser i adael y byd hwn.

Dyma gyfle i weld drama gyfarwydd a theimladwy gan y diweddar Meic Povey, un o ddramodwyr pwysicaf Cymru, mewn cynhyrchiad newydd ac angenrheidiol gan Theatr y Sherman.

Times: 7:15pm; 12 Oct at 7:00pm

Non Welsh speakers and learners can follow the play throughout with our simultaneous translation on all performances.

Login To Contribute...

Forgotten Login Details?
Register Today

Search This Website

Google